Паспорт сільського населеного пункту

 • Презентація програмного комплексу
 • Загальна інформація
 • Детальніше про програмний комплекс
Замовити програмне забезпечення
Замовити програмне забезпечення

Даний програмний комплекс розрахований для керівників і спеціалістів місцевого, районного та обласного рівнів управління, сільськогосподарських дорадчих служб, науковців, викладачів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, причетних до вирішення проблем з розвитку сільських територій та поліпшення рівня життя сільського населення.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1158 "Про впровадження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року розроблений Програмний комплекс "Паспорт сільського населеного пункту" .

Даний програмний комплекс розрахований для керівників і спеціалістів місцевого, районного та обласного рівнів управління, сільськогосподарських дорадчих служб, науковців, викладачів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, причетних до вирішення проблем з розвитку сільських територій та поліпшення рівня життя сільського населення.

Призначений для проведення моніторингу трансформаційних процесів, шо до розвитку сільських територій і містить комплекс показників, які характеризують:

 • соціально-економічну ситуацію;
 • демографічну ситуацію;
 • екологічну ситуацію;
 • зайнятість населення, у тому числі за межами сільради, району, області, України;
 • матеріально-технічне забезпечення;
 • наявність та використання земельних ресурсів;
 • об'єкти соціальної інфраструктури (житло, освітні заклади, медичні установи, заклади культури і спорту, торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв'язку, інженерного забезпечення, музеї, заповідники, тошо.)
 • інженерне забезпечення.

Програмний комплекс "Паспорт сільського населеного пункту" забезпечує:

 • єдиний облік, ідентифікацію та класифікацію суб'єктів для отримання статистичної інформації;
 • підготовку даних для заповнення форм державних статистичних спостережень;
 • взаємодію з інформаційними системами інших органів виконавчої влади.

Паспорт сільського населеного пункту формується по кожному населеному пункту, а якщо до сільської (селищної) ради входить два і більше населені пункти, формується по кожному з них і зводиться по сільській (селищній) раді.

Паспорт сільського населеного пункту наповнюється даними із бази даних програмного комплексу "Погосподарський облік для сільських, селищних рад", адміністративних даних сільської (селищної) ради, даних районного центру зайнятості, даних ГУС та даних підприємств, організацій, які знаходяться на території населеного пункту.

Паспорт сільського населеного пункту формується за такими розділами:

1 Історичні відомості
1.1 Коротка історична довідка
1.2 Почесні громадяни
2 Загальні відомості
2.1 Територія населеного пункту
2.1.1 Схематична карта
2.1.2 Землі, парки, заповідники
2.1.3 Водні ресурси
2.2 Мережа шляхів
2.3 Транспортне сполучення
2.4 Місцевий бюджет
2.5 Основні засоби
3 Населення
3.1 Соціально - демографічна характеристика населення
3.2 Чисельність та структура населення за результатами переписів населення
3.3 Зайнятість населення
4 Соціальна інфраструктура
4.1 Житловий фонд
4.2 Освітні заклади
4.3 Охорона здоров'я та соціальна допомога
4.4 Культура, спорт, туризм
4.5 Торгівля і ресторанне господарство
4.6 Сфера побутових послуг
5 Виробнича сфера
5.1 Промислові підприємства
5.2 Сільськогосподарські підприємства
5.2.1 у тому числі фермерські господарства
5.3 Господарства населення
5.4 Лісове господарство
5.5 Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
5.6 Будівництво
5.6.1 Будівельні підприємства
5.6.2 Введення в експлуатацію об'єктів
5.6.3 Капітальні інвестиції
5.7 Транспорт і зв'язок
6 Об'єкти інженерного забезпечення
7 Охорона природи
8 Об'єкти культового призначення
9 Пріоритети розвитку населеного пункту
9.1 Загальна потреба в бюджетних коштах
9.2 Розрахункова потреба в бюджетних коштах для фінансування будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів соціальної сфери та інших соціальних заходів в населеному пункті
9.3 Прогноз залучення кредитів та інвестицій в сільське господарство
9.4 Прогноз надходжень податків і зборів від підприємств аграрного сектору до Зведеного бюджету
10 Сільська (селищна) влада
10.1 Члени виконкому сільської (селищної) ради
Вартість програмного комплексу 2000 грн.