Погосподарський облік для сільських, селищних рад

 • Презентація програмного комплексу
 • Загальна інформація
 • Детальніше про програмний комплекс
Замовити програмне забезпечення
Замовити програмне забезпечення

Програмний комплекс “Погосподарський облік для сільських, селищних рад” розроблений на основі “Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах” затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 08.12.2010 №491 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 січня 2011р. за №9/18747.

Основне призначення даного комплексу є :

 • на основі інформації, занесеної із книг погосподарського обліку в базу даних, яка є їхнім комп’ютерним аналогом, надавати можливість отримання зведених звітів по ряду показників по сільській, селищній раді;
 • вести облік населення, житлового фонду, що належить громадянам на правах особистої власності, наявності у них худоби, сільськогосподарської техніки, земельних наділів, формувати реєстр виборців;
 • також формувати та видавати різного виду документи, довідки та різні аналітичні таблиці.

Програмний комплекс “Погосподарський облік для сільських, селищних рад” розроблений на основі “Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах” затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 08.12.2010 №491 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 січня 2011р. за №9/18747.

Основне призначення даного комплексу є :

 • на основі інформації, занесеної із книг погосподарського обліку в базу даних, яка є їхнім комп’ютерним аналогом, надавати можливість отримання зведених звітів по ряду показників по сільській, селищній раді;
 • вести облік населення, житлового фонду, що належить громадянам на правах особистої власності, наявності у них худоби, сільськогосподарської техніки, земельних наділів, формувати реєстр виборців;
 • також формувати та видавати різного виду документи, довідки та різні аналітичні таблиці.

Вирішена проблема електронного підпису голови та членів домогосподарств, що дозволяє вести по господарський облік в електронному варіанті.

При необхідності можна швидко сформувати доступну аналітичну інформацію :

 • соціальний паспорт;
 • вихідні таблиці;
 • вікова структура населення;
 • право власності на землю та с/г техніку в розрізі членів д/г;
 • список осіб зареєстрованих на території ради і ін.

У даному комплексі вирішена проблема, пов'язана з поданням звітності в органи статистики:

 • форма 6-сільрада;
 • форма 4-сільрада;
 • форма 1-житлофонд.

На підставі бази даних ведеться виписка та облік документів:

 • доручення;
 • витяг;
 • заповіт;
 • акти цивільного стану;
 • свідоцтва.

Передбачено виписку довідок:

 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка про склад сім’ї або зареєстрованих осіб;
 • довідка про склад сім’ї та землекористування;
 • довідка про склад сім’ї та розмір платежів;
 • довідка про наявність худоби;
 • довідка про наявність пасіки;
 • довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (Форма №3ДФ);
 • довідка про приватизацію земельної ділянки;
 • довідка про наявність земельної ділянки;
 • довідка про право власності на житловий будинок та ін.;

Є можливість одержання повної і різнобічної інформації про будь-якого жителя за будь-який період засобами швидкого й ефективного пошуку за реквізитами:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • адреса (вулиця, дім, кв.);
 • № об’єкта ПГО;
 • № паспорта;
 • ідентифікаційний код;
 • дата народження.
Вартість програмного комплексу від 4500 грн.